O szkole

Dla uczniów

Logowanie

Plan lekcji
A k t u a l n y     p l a n      l  e k c j i       -    od  9  lutego
 
Godzina kodowania
Ruszyła kolejna edycja godziny kodowania. Zapraszam do udziału Godzina kodowania 2014
 
Srebrna Szkoła 2014
tarcza1.png

 
Projekt
 „Wiem, dlaczego wybieram”   Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czytaj całość
 
Tytul LAUREATA
Nasza szkoła uzyskała tytuł laureata w konkursie Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej 
(Vox Populi).
Wyniki zostały ogłoszone w Gdyni 29 września 2014r.
Czytaj więcej Kronika 2014_2015